■ Agencja Rynku Rolnego

logo-arr-w-1.jpg

Agencja Rynku Rolnego po raz drugi włączyła się w organizację Kulinarnego Pucharu Polski stając się jego oficjalnym sponsorem. ARR zapewniła również produkty obowiązkowe, które uczestnicy rywalizacji mieli wykorzystać podczas półfinału i finału KPP. Poza doskonale wszystkim znanym oscypkiem wśród dostarczonych produktów znalazła się bryndza podhalańska, wiśnia nadwiślanka oraz suska sechlońska – produkty te posiadają europejskie znaki jakości. Trzy pierwsze noszą oznaczenie „Chroniona Nazwa pochodzenia”, które oznacza, że wszystkie surowce oraz cały proces produkcyjny odbywa się na określonym obszarze geograficznym, a produkt cechuje się wyjątkowymi walorami. Ostatni z produktów posiada znak „Chronione Oznaczenie Geograficzne” przyznawany produktom regionalnym wysokiej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca wytwarzania i podkreślającej z nim związek. W przypadku tych produktów przynajmniej jeden z etapów produkcji musi przebiegać na obszarze, do którego odnosi się jego nazwa.

Na odbywających się równolegle z KPP Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2016 Agencja Rynku Rolnego uruchomiła Strefę Inspiracji – projekt, którego celem jest m.in. edukacja osób z branży spożywczej w zakresie promocji żywności. Wyedukowana branża pozwoli z kolei stworzyć silną markę polskiej żywności. Edukację warto zaczynać możliwie wcześnie, dlatego dzień po finałowej gali KPP, w Strefie Inspiracji Agencji Rynku Rolnego odbyły się wykłady skierowane do uczniów szkół gastronomicznych. Młodzi adepci sztuki kulinarnej mogli zapoznać się z zasadami PR w kuchni oraz wysłuchać praktycznych wskazówek na temat dróg do sukcesu w gastronomii.

Wszystkie wykłady są dostępne na stronie strefainspiracji.arr.pl, a kolejne prelekcje pod szyldem Strefy Inspiracji ARR już wkrótce!

Agencja Rynku Rolnego jest instytucją publiczną powołaną w 1990 roku w celu stabilizacji rynków rolnych w Polsce. W 2004 roku Agencja została akredytowana jako agencja płatnicza UE i od tego czasu udziela wsparcia finansowego oraz przeprowadza kontrole w ramach wybranych mechanizmów wspólnej polityki rolnej UE (WPR), jak również działań krajowych. Agencja jest nadzorowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przez Ministerstwo Finansów – w zakresie WPR i zadań powiązanych. Głównym celem działań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) jest zapewnienie równowagi rynków rolno-żywnościowych w Polsce i poprawa ich funkcjonowania, wsparcie podmiotów sektora rolnego, promocja i działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych oraz wsparcie wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi.

Działania realizowane przez ARR finansowane są z funduszy UE, z budżetu krajowego, z funduszy organizacji zrzeszających producentów, przetwórców i przedsiębiorców lub przez samych beneficjentów. Beneficjentami mechanizmów administrowanych przez Agencje są: rolnicy, przedsiębiorcy zaangażowani w produkcję, przetwórstwo lub handel produktami rolno-żywnościowymi, organizacje branżowe, konsumenci oraz instytucje edukacyjne.

[ Wstecz ]
Patroni Medialni