■ Konkurs na współprace medialną - KPP 2015

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy konkurs na współpracę medialną – patronat nad XV jubileuszową edycją Kulinarnego Pucharu Polski, który odbędzie się 22-23 września 2015 w Poznaniu podczas targów Polagra Gastro
i Invest Hotel. Zapraszamy do składania ofert.

Kryteriami wyboru będą:

1.  tematyka medium, docieranie do grupy docelowej Kulinarnego Pucharu Polski (szefowie kuchni, właściciele restauracji, kadra zarządzająca lokalami gastronomicznymi także tymi w hotelach, dystrybutorzy);

2. liczba, rodzaj, wielkość oraz umiejscowienie oferowanych publikacji w medium drukowanym
i internetowym (reklama prasowa, teksty sponsorowane, banery internetowe itd.);

3.  nakład (proszę o podanie nakładu całkowitego oraz nakładu objętego prenumeratą płatną);

4. liczba unikatowych użytkowników/m-c dla stron, które stanowiłyby narzędzie promocji;

5.  możliwość promocji KPP na wydarzeniach organizowanych przez partnera- konferencje, warsztaty, pokazy;

6.  udział w targach Polagra Gastro;

7.  inne oryginalne świadczenia Kontrahenta na rzecz promocji KPP 2015.

Ponadto od każdego z Patronów oczekujemy  bezproblemowej publikacji  reklam KPP wraz
z logotypami sponsorów oraz wszystkich patronów medialnych.

 

W ramach współpracy organizator Kulinarnego Pucharu Polski oferuje możliwość współtworzenia najważniejszego konkursu kulinarnego w Polsce oraz możliwość szerokiej promocji w branży gastronomicznej.

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe świadczenia ze strony MTP .

1) nadania Kontrahentowi tytułu „Patrona Medialnego KPP 2015”;

2) zamieszczenia logotypu Kontrahenta na banerze na antresoli Wejścia Wschodniego;

3) umieszczenia jednego logotypu Kontrahenta na banerze głównym i banerach bocznych, znajdujących się w przestrzeni konkursowej KPP;

4) umieszczenia jednego logotypu Kontrahenta na rotacyjnej planszy z logotypami patronów medialnych na ekranie, znajdującym się w przestrzeni konkursowej KPP;

5) umieszczenia jednego logotypu Kontrahenta we wszystkich reklamach promujących KPP w prasie branżowej, oddanych do druku po dacie podpisania umowy;

6) oddania Kontrahentowi do używania podczas targów Polagra Gastro ………m2 powierzchni wystawienniczej, w bezpośrednim sąsiedztwie strefy konkursowej KPP;

7) objęcia Kontrahenta wszystkimi usługami świadczonymi przez MTP na rzecz wystawców Polagra Gastro w ramach opłaty rejestracyjnej

- wpis wystawcy w „Alfabetycznym spisie wystawców” (nazwa i dane teleadresowe firmy) w katalogu i/lub w Internecie na podstawie gotowych do druku materiałów przekazanych MTP do dnia 30 czerwca 2015r.

- wpis wystawcy w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego” (do 5 grup towarowych) w katalogu i/lub w Internecie na podstawie gotowych do druku materiałów przekazanych MTP do dnia 30 czerwca 2015r.;

- 1 egzemplarz katalogu;

-  zaproszenia dla 2 przedstawicieli wystawcy do udziału w Gali i innych otwartych wydarzeniach towarzyszących targom;

-  30 szt. zaproszeń dla gości targowych;

-  ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe) na okres targów oraz montażu i demontażu,

-  bezprzewodowy dostęp do Internetu – kod WiFi na czas trwania targów (wraz okresem montażu i demontażu), ważna maksymalnie do 7 dni.);

- sprzątanie stoiska 1 x dziennie ( na koniec każdego dnia targowego)

8) przekazania Kontrahentowi jednej stałej karty wjazdu, ważnej przez wszystkie dni trwania Targów;

9) podziękowania Kontrahentowi podczas Gali KPP;

10) umieszczenia podlinkowanego do wskazanej przez Kontrahenta strony internetowej logotypu Kontrahenta na stronie internetowej KPP, w okresie od dnia dostarczenia do końca miesiąca następującego po zakończeniu KPP;

11) umieszczenia jednego logotypu Kontrahenta w dodatku do ogólnopolskiego dziennika w części poświęconej KPP;

12) umieszczenia jednego logotypu Kontrahenta w magazynie „Polagra News”
w reklamie KPP na stronie poświęconej KPP;

13) zamieszczenie tekstu promocyjnego Kontrahenta wraz z materiałami graficznymi na stronie internetowej KPP o objętości do 2000 znaków;

14) przekazania Kontrahentowi 2 dodatkowych zaproszeń na Galę.

 

Termin składania ofert: 17 listopada 2014 r.

[ Wstecz ]
Patroni Medialni